Летателна книжка

 LOG BOOK
статия от Василена Василева
Сряда, 13 март 14:30


fly-log-book-deltaklub

Спомняте ли си ученическите си години? Всеки имаше малка четвъртита книжка, в която се съдържаше цялата му "история". Изписаното по нейните страници определяше постигнатото от нас и беше свидетелство за успехите или съответно неуспехите ни. Така наречената "Ученическа книжка" беше нашето джобно досие, архивът на постиженията ни... 

Добре дошли в училището по Делтапланеризъм! Още с постъпването си ще се сдобиете със своята "ученическа книжка" - Летателната книжка ще Ви служи вярно, ако се отнасяте отговорно към нея. Тя ще бъде Ваш верен помощник, ще Ви припомня вече забравените начални полети и допусканите грешки. Ще Ви помогне с точност да пресметнете времето прекарано във въздуха, да направите равносметка върху коя част от техниката си на пилотиране трябва да наблегнете, какво трябва да отработите и кои умения вече сте затвърдили. Тук ще бъде мястото където лесно можете да си припомните вече забравени детайли от определен полет. 

Като всеки друг вид авиация и безмоторното летене изисква отговорно отношение, сериозност и дисциплина. И тук воденето на дневник с проведените полети, изпълнените здачи, направените грешки и постигнатите резултати е задължителна част от обучението. 

Попитайте своя инструктор за летателната книжка и започнете да я попълвате стрикнто още от първите си дни на учебния хълм.