Членство в DeltaClub

Среща на клуба и социални прояви

Срещите на Делтаклуб са първия четвъртък на всеки месец в  гр. София. Срещите са идеална възможност да се запознаете с другите членове на клуба, да поговорим в приятелска атмосфера за всичко, което касае въздухоплавателните средства и да разберете какво се случва в клуба.  На някои срещи са поканени интересни личности като гост-лектори. Хора,  които не са членове на клуба са също добре дошли.

 

Присъединете се към ДелтаКлуб!

Благодарим Ви за това, че избрахте да членувате в DELTACLUB. Чрез членуването си в организацията Вие изразявате своята подкрепа за нашите идеи и дейности и допринасяте за развитието на делтапланеризма. Това е неоценима помощ за нас и бъдещите делтапланеристи.

Членството ще ви даде:

 • достъп и организация до всички 8 старта за летене
 • издаване и подновяване на FAI лиценз 50 лв. първоначално, 20 лв. на година
 • летателна книжка
 • съхранение на екипировката (помещение за делтапланер, сбруи, каски)
 • достъп до библиотеката на клуба
 • възможност за включване в различни проекти и организирани дейности, свързани с авиация
 • участия в състезания в отбора на ДЕЛТАКЛУБ
 • възможност за застраховка
 • полезни съвети и напътствия, но само ако желаете
 • достъп да допълнителна информация в сайта и форума
 • допълнителна помощ и насоки от други клубове, с които си съдействаме
 • отстъпки от магазина и услугите на клуба до 50%
 • приятелска атмосфера

Присъединете се към ДелтаКлуб! Това прави възможно:

 • високо ниво на безопастност 
 • подръжка на сайта и форума
 • плащане на членски внос към БНАК, която представя България пред FAI
 • плащане на членски внос към АСАБ
 • подръжка на учебна дейност и екипировка, стартове за делтапланеризъм
 • помещение за екипировка
 • организиране на мероприятия свързани с делтапланеризъм

Членски такси

 • годишна 120 лв.
 • възраст от 16 до 18 г.годишна  80лв.

Как да се присъедините

Моля, регистрирайте се в сайта.

Устав на ДелтаКлуб може да свалите от ТУК

 

Благодарим ви за това, че избрахте да членувате в DELTACLUB.
Чрез членуването си в организацията Вие изразявате своята подкрепа за нашите идеи и дейност
и допринасяте за развитието на делтапланеризма.Това е неоценима помощ за нас и бъдещите делтапланеристи.